Karel Brunát, начальник
сектора строительства, KLAUS Timber a.s.

Karel Brunát начальник сектора строительства

Написать сообщение:

* обязательные данные – необходимо заполнить.

Neustále pracujeme na zlepšení webové prezentace a proto by nás zajímala odpověď na následující otázku:

Jste firemní zákazník? ANO NE
Děkujeme!