Vznik akciové společnosti KLAUS Timber a. s.

Z důvodu větší důvěryhodnosti pro bankovní sektor vzniká akciová společnost KLAUS Timber, do níž postupně fúzuje firma FA Klaus s. r. o. i fyzická osoba Marcel Klaus. Tím dochází mimo jiné ke zjednodušení administrativní správy společnosti.