Návštěva německého obalářského spolku HPE-Junioren

Během 72. setkání HPE-Junioren, konaného tentokrát v Čechách, jsme u nás uvítali 38 členů tohoto spolku. Hostům jsme představili firmu se všemi třemi sídly – pilu Drahkov, hlavní sídlo Kladrubce a sušicí centrum Dvorec.


Autor fotografií: Dušan Skala