Green Deal a jeho dopady na velké firmy

Jedním z nejčastěji skloňovaných pojmů současné doby je nechvalně známý Green Deal, který navíc na pozadí současné rusko-ukrajinské války a s ní související energetickou krizí a neustálým zdražováním pohonných hmot nabývá zcela nových rozměrů.

Green Deal neboli zelená dohoda je soubor již schválených opatření, jejichž cílem je dosáhnout v Evropě do roku 2050 tzv. klimatické neutrality a do roku 2030 o 55 procent (ve srovnání s rokem 1990) snížit množství skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší.

Stane se Evropa prvním neutrálním kontinentem?

Dohoda schválená na konci roku 2019 obsahuje osm segmentů zahrnujících biologickou rozmanitost, udržitelné potravinové systémy, zemědělství, průmysl i mobilitu, čistou energii, výstavbu a renovaci a eliminaci znečištění klimatu. Za 28 let by se tedy z Evropy měl stát vůbec první klimaticky neutrální kontinent na světě. Plán zahrnuje novou strategii pro průmysl, strategii udržitelné výroby potravin i silnice bez vozidel se spalovacími motory. Jedno je jasné. Cíle zasáhnou spoustu oborů napříč odvětvími. Stavebnictví, energetiku, dopravu i potravinářství. Dotknou se ale i běžných občanů. Počítá se třeba s rozšířením systému emisních povolenek na domácnosti a další oblasti. A nebudou zadarmo.

Proč by měl být Green Deal přijat?

Odpověď je nasnadě. Aby se ulevilo planetě, která nevolá, nýbrž přímo křičí o pomoc. Hlavní problém spočívá v tzv. skleníkových plynech přispívajících ke vzniku tzv. skleníkového efektu, jenž zase stojí za nechvalně známým oteplováním planety a s ním spojeným nežádoucím táním ledovců a zvyšováním hladiny v oceánech. A spoustou dalších negativních jevů.

Jaké má Green Deal poslání?

Velmi čestné. Jeho snahou je dostat přírodu do jakž takž ucházejícího stavu. Situace je totiž opravdu vážná. Koncentrace oxidu uhličitého v současné době dosahují vůbec nejvyšších hodnot za posledních 650 tisíc let. Jedna z možností jejího snížení vede přes úspory energií a vyžívání obnovitelných zdrojů energie. Ke vzniku skleníkových plynů totiž vede nadměrná spotřeba fosilních paliv, tedy spalování černého uhlí, ropy a zemního plynu, nadměrné odlesňování stejně jako intenzívní chov hospodářské zvěře a používání hnojiv s obsahem dusíku.

Jak se Green Deal dotkne firem v ČR?

Poměrně zásadně. Green Deal je pro spoustu firem obrovskou výzvou. Neobejdou se bez nemalých investic do nových technologií a udržitelných řešení. Exportéři zboží a služeb z České republiky také musí počítat s vyšší administrativní zátěží. Spousta českých firem navíc stále tápe a neví, co konkrétně od dohody mohou očekávat. Někteří podnikatelé její cíle dokonce nazývají jako nereálné. Otázkou také je, jak snadné, či naopak bolestivé bude zmíněných cílů dosáhnout v souvislosti se stále probíhající rusko-ukrajinskou válkou. Ta Green Deal podle jeho některých kritiků v podstatě odsoudila k záhubě. Prioritou by tak v současné době měla být spíše energetická soběstačnost EU.

Jak se na Green Deal připravuje KLAUS Timber?

Společnost KLAUS Timber se zavazuje plnit relevantní požadavky na kvalitu svých výrobků se zahrnutím hledisek bezpečnosti, ochrany zdraví a samozřejmě i životního prostředí. V maximální míře dodržuje a ctí vztah k životnímu prostředí s ohledem na rozsah rizik a má za cíl neustále se v tomto ohledu zlepšovat. Nedílnou součástí jejího přístupu je prevence a snaha o to hledět co nejvíce do budoucnosti.

Firma neustále vylepšuje environmentální profil se záměrem snížení dopadů svojí činnosti na své okolí. Z hlediska výroby a kvality dbá na šetrné využití zdrojů energií a zachování přírodních zdrojů. Snaží se minimalizovat všechny negativní vlivy své činnosti na místní společenství a infrastrukturu a zajistit hygienickou a zdravotní nezávadnost technologií i výrobků. Klade důraz na optimalizaci spotřeby surovinových zdrojů (kdy maximálně využívá vstupní materiál a optimalizuje její zpracování), plní požadavky v oblasti odpadového hospodářství, zákona o ovzduší, nakládání s chemickými látkami apod. a dbá na bezpečnost a prevenci rizik.

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.

Na těchto stránkách používáme soubory cookie

Abychom Vám mohli poskytnout ten nejlepší zážitek a nabídku měříme, vyhodnocujeme a spolupracujeme s vybranými partnery (mj. Google, Seznam, Heureka).
Děkujeme, že nám k tomu dáte Váš souhlas.

Neustále pracujeme na zlepšení webové prezentace a proto by nás zajímala odpověď na následující otázku:

Jste firemní zákazník? ANO NE
Děkujeme!