Emisní norma Euro

Garantujeme, že všechny naše kamiony splňují emisní normu Euro VI. Co přesně je v této normě zakotveno? To se dozvíte v následujícím článku.

Jak už víte z předchozího článku o Eurolicenci, naše společnost se kromě výroby palet zabývá kamionovou dopravou, kterou využíváme jak pro expedici našich výrobků, tak pro externí zakázky. Na provoz takové služby je navázáno několik požadavků, které je třeba splnit, aby se naše vozy mohly vůbec vydat na cestu. Jednou ze základních podmínek je splnění emisní normy, která nese název Euro.

Původ emisní normy Euro

Emisní norma Euro je, jak už název napovídá, navázána na Evropskou unii. Ta stanovila limity škodlivin výfukových plynů (oxid uhelnatý, uhlovodíky, oxidy dusíku a pevné částice) jak benzinových, tak naftových motorů u motorových vozidel, přičemž zohlednila hmotnost daných škodlivin v závislosti na ujeté vzdálenosti. Cílem normy je vytvářet tlak na výrobce, aby vyvíjeli čím dál „čistší“ vozidla.

První emisní norma – Euro 1 – byla schválena už v roce 1992 a časem byla postupně zpřísňována a doplňována a měnilo se její číselné označení. Dnes je pro nově vyrobená motorová vozidla stanovena norma Euro 6, přičemž osobní a lehké užitkové automobily jsou číslovány arabskými číslicemi, zatímco u automobilů nákladních a u autobusů se setkáme s římskou číslicí VI.

Parametry normy Euro 6/VI

Norma Euro 6/VI je platná od začátku roku 2015. Vyžaduje, aby všechna menší vozidla obsahovala speciální filtr na oxid dusíku, u kamionů či autobusů pak vyžaduje instalaci speciální nádrže na přídavnou kapalinu. Naše vozy disponují nádrží na aditivum AdBlue, které je v pravidelných intervalech doléváno a jež v kombinaci s procesem tzv. selektivní katalytické redukce (SCR) pomáhá odstranit emise oxidů dusíku.

Průběh testování plnění normy

Zkoušky dlouhá léta probíhaly dle „nového evropského jízdního cyklu“ (zkráceně NEDC). Ten zahrnoval sérii testů, při nichž jsou měřeny emise škodlivých látek u motorů v různých fázích zpomalování či zrychlování. Výsledky, které toto testování přinášelo, byly ale zpochybňovány, jelikož pravděpodobně nepřinášely skutečný obraz vypouštěných zplodin. V roce 2017 byla metoda NEDC nahrazena u lehkých osobních a užitkových vozidel přesnější procedurou WLTP (=celosvětově harmonizované zkušební postupy pro lehká vozidla).

Nyní se každopádně nacházíme jen pár kroků od spuštění nového stupně normy – Euro 7/VII. Ta slibuje mimo jiné zavedení ještě lepšího způsobu měření emisí, v němž se měření v laboratoři spojí s přidanými testy přímo na silnici. To přinese realističtější výsledky, ale zároveň také mnohem vyšší náklady výrobců vozidel.

Přehled emisních norem EURO

Emisní norma Rok výroby
EURO 1 1992
EURO 2 1996
EURO 3 2000
EURO 4 2005
EURO 5 2009
EURO 6 2014
EURO 6C 2018

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.

Na těchto stránkách používáme soubory cookie

Abychom Vám mohli poskytnout ten nejlepší zážitek a nabídku měříme, vyhodnocujeme a spolupracujeme s vybranými partnery (mj. Google, Seznam, Heureka).
Děkujeme, že nám k tomu dáte Váš souhlas.

Neustále pracujeme na zlepšení webové prezentace a proto by nás zajímala odpověď na následující otázku:

Jste firemní zákazník? ANO NE
Děkujeme!