Nové technologie v Drahkově

Po ročním provozu pily v Drahkově dochází Marcel Klaus k přesvědčení, že aby drahkovská pila prosperovala, je třeba provést zásadní rekonstrukci areálu a nakoupit nové technologie.

Kromě katru se vše demontuje, zbourá a odstraní. Objednává se rozmítací centrum STORTI vyloženě specializované na paletový přířez. Díky tomu pilnice produkuje vyšší objem řeziva a její provoz se začíná vyplácet.