Výstavba VA Dvorec

V roce 2019 byla prioritou společnosti výstavba nového výrobního areálu ve Dvorci, jenž navazuje na areál stávající. Jednalo se o první výstavbu tzv. na zelené louce.

Na pozemcích průmyslovné zóny vznikly přípravná a výrobní hala, kotelna s přípravou pro drcení dřevního odpadu a sklad štěpky, tři velkokapacitní sušicí komory a v neposlední řadě prostorné skladovací a manipulační plochy. Kolaudace před zkušebním provozem proběhla 9.-11. 12.

 

Autor fotografií: Dušan Skala