Zahájení provozu v Drahkově

Na konci roku 2004 je zakoupen areál v Drahkově, který disponuje katrem, halou a zpevněným prostorem. V prvních měsících roku 2005 probíhá menší úprava prostředí, v květnu je pak pila uvedena do provozu a je spuštěn pořez.