IPPC certifikace

Co IPPC certifikace znamená? Jakým způsobem je certifikovaný výrobek ošetřený? A nakolik je certifikát IPPC důležitý?

 

Pokud se podíváte na nabídku našich atypických palet nebo normovaných europalet, můžete si ve výčtu specifikací všimnout bodu „Certifikace IPPC“.

Pod zkratkou IPPC se skrývá Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin (anglicky International Plant Protection Convention). Představuje ošetření dřevěných obalů v sušárně zahřátím na teplotu min. 56 stupňů po dobu 30 min. v jádru dřeva, díky němuž dochází k likvidaci případných škůdců. Ošetřené obaly se značí razítkem IPPC se specifickým licenčním číslem. Konkrétně naše palety mají číslo 058.

Požadavky na dřevěné obaly a pomocný dřevěný obalový materiál vycházejí ze Standardu ISPM 15 a nařízení EU 2016/2031.

Zakotvení IPPC v zákoně

Pravidla jsou zakotvena ve standardu IPPC/ISPM 15 - Mezinárodním standardu pro fytosanitární opatření č. 15: Pravidla pro použití dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu.

Provádět označování výrobků je třeba v souladu s článkem 96 nařízení (EU) 2016/2031 a opravovat dřevěný obalový materiál v souladu s článkem 97 nařízení (EU) 2016/2031, vydaném v souladu s článkem 98 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, § 68 odst. 1, písm. a) zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 6/2020, o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů a ISPM (International Standards for Phytosanitary Measures) Pub. No. 15: Regulation of wood packaging material in international trade, 2018. FA, Rome.

Kontrola dodržování technologického postupu ošetřování a označování dřevěného obalového materiálu je prováděna každoročně. Kontroly provádí ÚKZÚZ a Celní správa ČR.

IPPC ošetření v praxi

Cílem prevence IPPC je předcházet, popřípadě omezovat vznik znečištění, a to prostřednictvím volby vhodných výrobních postupů a technologií. Zároveň by mělo docházet k úspoře nákladů za spotřebované suroviny, energie a koncové technologie. IPPC ošetření probíhá u dřevěných palet tak, že se výrobek zahřeje tak, aby po dobu minimálně 30 minut byla teplota v jádru dřeva minimálně 56 °C (měřeno ve středu nejsilnějšího prvku - v případě palety je to uprostřed špalku).

Z toho vyplývá, že se při ošetření nepoužívají žádné prostředky na chemické bázi, procedura probíhá pouze s využitím termodynamiky. Během procesu se zlikvidují všechny potenciální malé organismy, které by mohly uvnitř palety přebývat (mezi nejčastější škůdce patří kůrovci nebo živočichové s čeledi tesaříkovitých).

IPPC značení

Certifikovanou paletu poznáte snadno, a to dle značky, která se pálí přímo na středový špalík palety. Značka musí být perfektně čitelná, v rámečku a musí obsahovat index IPPC a písmena a číslice, které značí zemi původu palety a kód společnosti, jež IPPC ošetření provedla.

Důležitost IPPC v rámci produkce

IPPC ošetření je nutné pro všechny europalety - pokud byste se chtěli dozvědět něco víc, na našem blogu naleznete samostatný článek o europaletě.

A pro atypické jednorázové palety je IPPC certifikace také důležitá, a to zvláště, pokud budou společně se zbožím převáženy do zahraničí. Mnoho zemí totiž IPPC ošetření přímo vyžaduje. 

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.

Na těchto stránkách používáme soubory cookie

Abychom Vám mohli poskytnout ten nejlepší zážitek a nabídku měříme, vyhodnocujeme a spolupracujeme s vybranými partnery (mj. Google, Seznam, Heureka).
Děkujeme, že nám k tomu dáte Váš souhlas.

Neustále pracujeme na zlepšení webové prezentace a proto by nás zajímala odpověď na následující otázku:

Jste firemní zákazník? ANO NE
Děkujeme!