Poklepání základního kamene VA Dvorec

Ve čtvrtek 28. 6. 2018 v 9:00, v den 20. výročí založení společnosti KLAUS Timber, byl poklepán základní kámen VA Dvorec.

Akce se kromě zaměstnanců KLAUS Timber a. s. zúčastnili také zástupci města Nepomuk, projekční kanceláře a dodavatele zemních prací. Na místě byla i televize ZAK. Tímto aktem byla slavnostně zahájena výstavba v průmyslové zóně, jejíž pozemky byly za účelem rozšíření provozu odkoupeny od města Nepomuk v roce 2016.  


Autor fotografií: Dušan Skala, Pavel Motejzík